Hoeveel premie moet u betalen?

 • Op uw polis staat hoeveel premie u moet betalen. Daarnaast betaalt u poliskosten en
  assurantiebelasting.
 • De hoogte van uw premie bepalen we op het moment dat u de verzekering afsluit. Dit
  doen we aan het einde van iedere contractduur opnieuw. En ook als u de
  verzekering wijzigt.

Wanneer moet u de premie betalen?

 • U kiest zelf de betalingsperiode: per maand, per kwartaal, per half jaar of per jaar.
 • Bij een betalingsperiode korter dan een jaar, kunnen wij u vragen om te betalen per
  automatische incasso.
 • Betaalt u per automatische incasso, dan schrijven wij het bedrag van uw rekening af.
  Dat doen we rond de premievervaldatum (dat is de datum waarop de premie bij ons
  binnen moet zijn). We gaan ervan uit dat er dan voldoende saldo op uw rekening
  staat.
 • Betaalt u niet via automatische incasso? Dan ontvangt u voorafgaand aan iedere
  betalingsperiode een betalingsverzoek. U moet de premie binnen 30 dagen daarna
  betalen.

Wat gebeurt er als u de premie niet (op tijd) betaalt?

 • Betaalt u na het afsluiten van de verzekering de eerste premie die verschuldigd is niet
  op tijd? Dan ontvangt u een herinnering. U heeft dan 14 dagen de tijd om uw premie
  alsnog te betalen. Doet u dat niet? Dan gaat uw verzekering niet in, en bent u niet
  verzekerd.
 • Betaalt u een volgende premie niet binnen 30 dagen na de premievervaldatum?
  Kunnen wij de premie niet van uw rekening afschrijven? Of laat u de afgeschreven
  premie op uw rekening terugboeken? Dan ontvangt u een verzoek om de premie
  binnen 14 dagen alsnog te betalen. Doet u dat niet? Dan bent u niet verzekerd, vanaf
  de dag dat u de premie had moeten betalen.
 • Als u de premie binnen 14 dagen na de betalingsherinnering nog steeds niet heeft
  betaald, dan ontvangt u een tweede herinnering. Hierin staat dat wij de verzekering
  beëindigen als u de premie niet binnen 2 maanden betaalt.
 • Betaalt u alsnog de achterstallige premie binnen deze 2 maanden? Dan bent u de
  dag nadat wij de betaling hebben ontvangen weer verzekerd. U blijft onverzekerd
  over de periode dat u niet betaald had.
 • Als wij kosten moeten maken omdat u te laat betaalt, berekenen we die aan u door.
  Wij berekenen ook de wettelijke rente over de premie die u te laat betaalt.
 • Betaalt u de achterstallige premie niet? Dan beëindigen wij uw verzekering per de
  dag dat u de premie had moeten betalen.
 • Als wij de verzekering beëindigen omdat u de premie niet betaalt, moet u dit melden
  bij het aanvragen van een nieuwe verzekering. U kunt daardoor moeilijker een
  nieuwe verzekering afsluiten.

Ik kan mijn premie niet betalen, wat nu?

Heeft u moeite met het betalen van uw premie? Dan is het belangrijk dat u zo snel mogelijk
contact met ons opneemt. Wij gaan dan samen kijken hoe wij u kunnen helpen.