Na de storm

Op donderdag 18 januari trok een heftige westerstorm over ons land. Daken raakten beschadigd, vrachtwagens kantelden en bomen en takken hinderden het verkeer op auto- en spoorwegen. Er vielen zelfs doden te betreuren. In de loop van de middag nam de windkracht af, maar het verkeer bleef nog lange tijd ontregeld. Voor de schade-experts van de verzekeraars begon het werk op dat moment.

90 miljoen euro schade

De eerste schaderamingen van het Verbond van Verzekeraars gaan uit van ongeveer 90 miljoen euro. Hierin is schade aan overheidseigendommen en bedrijven niet meegenomen. De vereniging Nederlandse Assurantie Beurs (VNAB), de brancheorganisatie voor de zakelijke verzekeringsmarkt, ontving ongeveer 3.600 schademeldingen voor zo’n 30 miljoen euro. De landbouwsector liep eveneens flinke klappen op.

Zorgvuldig en snel

Bij ons zijn ongeveer 300 schademeldingen binnengekomen. We doen vanzelfsprekend onze uiterste best om alle schademeldingen zorgvuldig en snel af te handelen. Dit geldt ook voor de door ons ingeschakelde expertisebureaus. Door de grote hoeveelheid meldingen kan de doorlooptijd van de af te handelen zaken meer tijd vergen dan u gewend bent. Hiervoor vragen wij uw begrip.