Heeft u een klacht

Bent u niet tevreden over onze dienstverlening? Of heeft u een andere klacht? Neemt u dan contact met ons op. Uw vraag of klacht kunt u voorleggen aan één van onze medewerkers.

Misschien geeft extra uitleg u meer duidelijkheid. Kunnen wij het probleem toch niet oplossen, dan kunt u uw klacht bij ons indienen.

U kunt uw klacht schriftelijk, telefonisch, mondeling, per e-mail of via de website (zie hieronder) doorgeven. Hier vindt u onze klachtenprocedure, hierin vindt u de informatie hoe u de klacht kunt melden.

Wij behandelen uw klacht vlot en serieus

Elke klacht nemen wij serieus. Wij doen iedere dag ons best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Als dit niet het geval is, neem dan contact met ons op. Wij zien een klacht als een kans om onze dienstverlening te verbeteren. Wij kunnen aan de hand van uw opmerkingen onze dienstverlening verbeteren.

Het is van belang dat u uw klacht zo volledig mogelijk omschrijft. Wat is exact uw klacht en welke oplossing stelt u voor? Vergeet niet uw naam, adres, woonplaats en eventueel referentie- en/of polisnummer te vermelden.

Nadat wij uw klacht hebben ontvangen, ontvangt u binnen twee werkdagen een schriftelijke bevestiging van ons. Wij streven ernaar om binnen tien werkdagen een inhoudelijke reactie te geven.

Kifid

Als u niet tot overeenstemming kunt komen met onze directie, kunt u uw klacht voorleggen aan de Stichting Klachteninstituut Financiele Dienstverlening (Kifid), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, telefoon 070 – 3338999 en e-mail info@kifid.nl.

De Ombudsman Financiële Dienstverlening maakt deel uit van het Kifid. Meer informatie vindt u op de website van het Kifid, www.kifid.nl.

Uiteraard kunt u altijd uw klacht aan de rechter voorleggen. Voordat u dit doet, is het verstandig om contact op te nemen met het Kifid. Zij helpen u graag en kunnen vaak voor een oplossing zorgen.