Goed jaar OVM Twente, 20% premie terug naar leden.

OVM Twente heeft 2017 afgesloten met een prima resultaat. De verdiende premies namen toe in verband met de groeiende portefeuille. Daarnaast lieten de beleggingsresultaten een gunstig beeld zien.

Tijdens de algemene ledenvergadering van 23 mei jl. is besloten om onze leden 20% van de in 2017 betaalde premie terug te storten. Onze leden krijgen hierover op korte termijn bericht.

De kerngezonde financiële situatie van OVM Twente maakt het mogelijk om het eigen risico voor stormschades aan opstallen voor haar particuliere leden te verbeteren. Daar waar voorheen het eigen risico tot € 450,- kon oplopen wordt deze nu vastgeklikt op een vast bedrag van € 225,- per gebeurtenis. Deze wijziging is meteen van kracht.

Presentatie Evert Jansen

Na afloop van de algemene ledenvergadering was het woord aan ex-inbreker Evert Jansen. Hij vertelde open over de zwarte periode in zijn leven en hoe hij op het verkeerde pad is geraakt. Inmiddels heeft hij al jarenlang zijn leven op de rit en geeft hij preventietips. Vlak voor zijn presentie heeft hij rondgelopen en foto’s gemaakt in de Wierdense wijk ‘De Grote Maat’. Deze foto’s toonden de aanwezigen hoe behulpzaam en gastvrij wij over het algemeen zijn voor inbrekers. Ladders en gereedschappen liggen kant en klaar in niet afgesloten schuren en in veel gevallen zitten de sleutels ‘gewoon’ voor het grijpen in de deur.

Aansluitend werd in goede sfeer onder het genot van een hapje en drankje nog even gezellig nagepraat.