Word jij ons nieuwe bestuurslid?

Wij zoeken een nieuw lid voor het dagelijks bestuur

Al sinds 1905 is OVM Twente de verzekeraar voor particulieren en bedrijven in de regio. OVM Twente is een zogenaamde ´onderlinge verzekeringsmaatschappij´, een vereniging met leden. Net zoals een voetbalvereniging of een toneelvereniging leden heeft. We hebben dus ook een bestuur, waarin leden zitting hebben. Zij doen belangrijk werk. De bestuursleden kijken mee over de schouder van de directie en medewerkers en beslissen over het beleid van OVM Twente. Tijdens de algemene ledenvergadering in het voorjaar van 2019 neemt onze voorzitter na de maximale 4 termijnen afscheid en zijn we op zoek naar een:

Gemotiveerd lid dagelijks bestuur (m/v) (± 10 uren per maand)

Wat doet het bestuur?

Om een adequate verdeling van invloed tussen besturen enerzijds en toezicht houden anderzijds te borgen wordt in het bestuur een expliciet onderscheid gemaakt tussen bestuurders met een beleidsbepalende taak (dagelijks bestuur) en bestuurders met een toezichthoudende taak (bestuur). Het dagelijks bestuur is collegiaal samengesteld en kent geen voorzitter. Het dagelijks bestuur houdt zich vooral bezig met het voorbereiden, goedkeuren en uitvoeren van dagelijks beleid, het bespreken van concept rapportages, het risicomanagementproces en beheersing van compliance risico’s. Het dagelijks bestuur wordt hierbij ondersteund door de directie. De leden van het dagelijks bestuur combineren deze functie met een zetel in het bestuur. Het bestuur draagt zorg voor de meer formele taken zoals onder meer het vaststellen en bewaken van de missie, visie en strategie, het vaststellen van beleid, goedkeuren jaarrekening, jaarverslag en begroting.

Wat verwachten wij van jou?

Je bent lid van OVM Twente. Commercie zit in je bloed en je vindt het prettig om mee te denken en mee te beslissen. Je staat achter de doelstellingen van OVM Twente. Ook belangrijk is dat je je herkent in onze kernwaarden en in het gedachtengoed van de onderlinge verzekeraars. De essentie daarvan is kort en bondig: samen komen we verder.

Wat mag jij van ons verwachten?

Wij bieden jou een zelfstandige en verantwoordelijke functie binnen ons bestuur waarbij je de mogelijkheid krijgt maatschappelijk actief te zijn, je door middel van opleidingen verder te ontwikkelen en van binnenuit kennis te maken met het DNA van een onderlinge verzekeraar. Uiteraard ontvang je een passende vergoeding voor je bestuurswerk.

Informatie en sollicitatie

Spreekt jou dit aan? Praat dan eens vrijblijvend met onze directeur Jan Erik ter Avest. Hij wil je graag persoonlijk te woord staan. Bel 0546-571675 of mail naar directie@ovmtwente.nl.
Onderstaand contactformulier invullen kan natuurlijk ook!

 

Ik wil graag meer weten